Тук ще четем.

Четене с буква З прези Бъчварова тук

Четене с буква З Анастасова прези  тук

З или С / С или СЪС Анастасова тук и тук

Четем и избираме с буква С тук Бъчварова

Четем с буква С- Рапунцел прези тук Бъчварова

Четем с буква С -Дъмбо прези  тук Анастасова

Четене с буква С тук Анастасова

Т или Д в края на думата тук Бъчварова

Четем с буква Д - думи и изречения прези тук  Р. Бъчварова

Четене с Д прези тук Анастасова

Четене с Д - печатен и ръкописен текст Анастасова тук.

Четене с Д - допълване тук Анастасова

Да четем с буква Т! тук Р. Бъчварова

Четем с буква Т прези Р. Бъчварова тук

Четене с Т - допълни думата тук Анастасова

Четене с буква Т прези  тук Анастасова

Четене с буква я- печатен и ръкописен текст Р. Бъчварова тук.

Четене с буква Я - тест Р. Бъчварова тук.

Четене с я, и, й "Ягодов сладкиш"- Д. Анастасова тук.

Четене с буква я прези Р. Бъчварова тук.

Четене с буква я прези Д. Анастасова тук.

Думи с буква й - печатен и ръкописен текст тук Р. Бъчварова

Четем с Йори звук и буква Й прези  тук Д. Анастасова

Прези за сонорни Д. Анастасова тук

Четем думи с буква Ъ - букви с миньони прези тук Бъчварова

Сонорни съгласни прези  тук  Д. Анастасова

Четем с буква Ъ - Смърфчета прези тук Анастасова

Четем с буква Ъ печатен и ръкописен текст тук Д. Анастасова

Четем с буква Ъ допълваме изречения тук Д. Анастасова

Думи с буква У печатни ръкописни тук . Р. Бъчварова

Думи с У свържи картинка с дума тук. Р. Бъчварова

Четем с буква У срчики и думи прези тук. Р. Бъчварова

Четене с У "Мики маус" прези тук. Д. Анастасова

Състави изречение с буква У  тук. Д. Анастасова

Четене с буква У тук. Д. Анастасова

Подреди изречение с буква У тук. Д. Анастасова

Схеми на думи с буква Р тук. Р. Бъчварова

Тестови въпроси за думи с буква Р тук. Д. Анастасова

Четем с буква Р срички , думи, изречения прези тук. Р. Бъчварова

Четем с буква Р "Тролчета" прези тук. Д. Анастасова

Състезание с коне четене с р тук. Д. Анастасова

Четене с о думи и изречения-  свързване на печатен и ръкописен текст тук. Р. Бъчварова

Четене на думи и изречения с О  "Маша" прези тук. Д. Анастасова

Още приложения за четене с буква О тук и тук. Д. Анастасова

Пунктуация на изречението тук. Д. Анастасова

Четене с буква Л две приложения тук и тук  Д. Анастасова

Четене с Л "Таласъми" тук прези. Д. Анастасова

Четене с МНЛН Буратино прези тук. Р. Бъчварова

Четене с МАИНЕ прези тук. Р. Бъчварова

Да четем с буква Е тук прези Д. Анастасова

Открий мястото на звук е в думата тук. Р. Бъчварова

Четем с е две приложения тук и тук. Д. Анастасова

Четем срички думи изречениа с МНАИ прези тук. Р. Бъчварова

Подреждане на изречение с Н тук .  Р. Тунева

Къде е звук н в думите тук.      Ан. Петкова

Четене с Н тук. Д. Анастасова

Четене с НМАИ прези тук. Д. Анастасова

Четем срички, думи и изречения с М, И, А прези тук. Р. Бъчварова

Четем с М, А, И прези тук. Д. Анастасова

Открий мястото на звука И в думата тук. Р. Бъчварова

Четене на изречения с букви А и М тук. Д. Анастасова

Да четем срички с М тук. Д. Анастасова

Звук и буква Мм, схеми на думи с м - тук. Р. Бъчварова

Дума, сричка, звук тук- свързване на картинка със схема на дума Р. Бъчварова

Определяне броя на сричките в думата (с аудио) тук. Р. Бъчварова

Звукове в думата  тук. Д Анастасова

Колко срички има думата тук. Р . Бъчварова

Едносрични, двусрични или трисрични думи тук. Д Анастасова

Дума, модел на дума- кратки , дълги думи  тук. Р. Бъчварова

Схеми на изречения тук Р. Бъчварова

Изречение схема тук. Р. ТУнева.

Дядо и ряпа тук   С. Рабинева.