Български език

Място на звук "а" в думата - в началото, в средата или края

Звук а в думите

Звук в думите