Математика

Тук ще решаваме задачи.

Изваждане от 90 и 80 тук Бъчварова

Събиране и изваждане до 100 на цели десетици тук Анастасова

Събиране и изваждане до 100 тук Бъчварова

Сравняване на числата до 100 тук Анастасова

Числата до 100 тук Анастасова

Текстови задачи до 20 . Поставяне на въпрос тук Анастасова

Събиране и изваждане на числата до 20 тук Анастасова

Събиране и изваждане до 20 тук Анастасова

Изваждане ое 14,15,16,17, 18 неизвестен умалител тук Бъчварова

Изваждане от 16 тук Анастасова

Текстови задачи с 14 и 15 тук Бъчварова с котета

Текстови задачи изваждане от 15 тук Анастасова

Изваждане от 15 тук Анастасова

Текстови задачи изваждане от 14 тук Анастасова

Изваждане от 14 тук Анастасова

Изваждане от 13 неизвестен умалител тук Бъчварова

Изваждане от 13 тук Анастасова

Изваждане от 11 и 12 тук Анастасова

Текстови задачи тук Анастасова

Текстови задачи изваждане тук Бъчварова

Изваждане от 12 (съвпадащи двойки) тук Бъчварова

Изваждане от 11 с неизвестен умалител тук Бъчварова

Час -тук Бъчварова

Текстови задачи Математика без граници тук Анастасова

Текстови задачи с преминаване тук Бъчварова

Текстови задачи. Прибавяне към 6 тук Анастасова

Събиране  с 8 тук Рабинева

Текстови задачи. Прибавяне към 7 до 20 тук
Анастасова

Неизвестно събираемо. Прибавяне към 8 до 20 тук
Анастасова

Прибавяне към 8 тук Анастасова

Неизвестно събираемо и сбор тук Бъчварова

Прибавяне към 9 . Събиране до 20 тук Анастасова

Прибавяне към 9 тук Анастасова

Текстови задачи тук Анастасова

Разни текстови задачи прези тук Бъчварова

Текстови задачи - избери решението тук Бъчварова

Текстови задачи  - свържи условието с въпроса тук Бъчварова

Неизвестно събираемо тук Анастасова

Изваждане от 20 тук Анастасова

Изваждане от 20 тук Анастасова

Сбор на три числа тук Анастасова

Текстови задачи до 20 тук Анастасова

Намиране на неизвестен умалител тук Анастасова

Намиране на неизвестно събираемо тук Анастасова

Събиране и изваждане до 20 тук Анастасова

Събиране и изваждане до 20- 17-7; 17-14 тук Анастасова

Събиране и изваждане до 20 - 17-4;17-14 тук Анастасова Състезание с коне

Текстови задачи събиране и изваждане до 20 тук Анастасова

Събиране и изваждане до 20 -състезание с коне тук Анастасова

Събиране и изваждане от типа 10+4; 14-4 тук Анастасова

Сантиметър - измерване на дължини тук Бъчварова

Сантиметър - събиране на именувани числа тук Бъчварова

Числата до 20 единици десетици равняване тук Анстасова

Числата до 20 единици десетици тук Анастасова

Числата до 20 тук Анастасова

Вертикален запис сбор на три числа тук Бъчварова

Магически триъгълници до 10 тук Бъчварова

Математически оцветявки прези тук Анастасова

Магически квадрат тук Анастасова

Вертикални записи събиране на три числа тук Анастасова

Лев, стотинка прези тук

Колко са еленчетата в къщата прези Анастасова тук

Събиране и изваждане на 3 и повече числа до 10 Анастасова тук.

Килограм прези тук от Р. Петрова

Събиране и изваждане на именувани числа , лев и стотинка Анастасова тук и тук.

Килограм тук  състезание с коне Д. Анастасова

Килограм тук  Сравняване на количества Анастасова

Приложения сбор на три числа и магчески фигури тук, тук , тук  и тук Анастасова

+ или - до 10 с коледното елфче тук Р. Бъчварова

Изваждане от 10, сбор  на три числа Снежко прези  тук Анастасова

Събиране  и изваждане до 10 .Сбор и разлика с число Анастасова тук.

Събиране и изваждане до 10  ЛЕГО прези тук Анастасова

Тренажор до 10 WINX прези тук Анастасова

Изваждане на числата до 10 тук Анастасова

Събиране и изваждане на числата до 10 тук Анастасова

Събиране и изваждане до 10 Панда прези  тук Анастасова

Събиране с коли до 9 прези Д. Анастасова тук.

Изваждане от 9 със Смърфовете тук Р. Бъчварова

Ще прибавим или ще извадим до 9 Д. Анастасова тук

Събиране и изваждане до 9 Д. Анастасова тук.

Математически футбол прези Р. Бъчварова тук.

Допълване до 9 Животни прези Д. Анастасова тук.

Смятаме до 8 сбор и разлика с число тук Р. Бъчварова


Изваждане от 8 тук. Д. Анастасова

Събиране до 8 състезание с коне тук. Д. Анастасова

Състав на числото 8 "Храбрият оловен войник прези тук. Д. Анастасова

Събиране и изваждане до 8 "Цветята на Ида" прези тук. Д. Анастасова

Събиране и изваждане до 7 - М. Аврамова тук.

Снежанка до 7 прези  тук. Д. Анастасова

Събиране и изваждане до 7 самолетче прези тук. Д. Анастасова

Събиране изваждане до 7 тренажор прези тук. Д. Анастасова

Събиране и изваждане до 7 тук. Д. Анастасова

Събиране и изваждане до 7 , състезание с коне тук. Д. Анастасова

Събиране и изваждане до 6 цифри с миньони тук. Р. Бъчварова

Разместително свойство до 6 цифри с миньони тук. Р. Бъчварова

Събиране и изваждане до 6 тук и  тук. Д. Анастасова

Събиране и изваждане до 6 три презита тук , тук и тук. Д. Анастасова

Влез в клас прези тук- събиране и изваждане до 5 с 0. Р. Бъчварова

Палавите маймунки - събиране до 5  прези тук. Р. Маркова

Събиране и изваждане с 0 тук и тук. Д. Анастасова

Кръг тук. Р. Бъчварова

Сравняване не сбор и разлика с число до 5 тук. Д. Анастасова

Допълваме до 5 тук състезание с коне. Д. Анастасова

"Събери меда" прези тук събиране и изваждане до 5. Р. Бъчварова

Миньоните са вече тук, за да помогнат със задачките за събиране и изваждане до 5 прези тук. Д. Анастасова

Събиране и изваждане до 5 прези тук. papagal

Тренажорче със Снежко по математика - до 5 тук прези. Д. Анастасова

Събиране и изваждане до 5   тук Р. Тунева

Изваждане от 4 тук. Анастасова

Събиране и изваждане до 4 тук. Р. Бъчварова

Събиране и изваждане до 4 балони и числова права тук. Р. Бъчварова

Сравняване на числата до 4 тук. Р. Бъчварова

Триъгълник - свържи еднаквите триъгълници тук Р. Бъчварова

Триъгълник- съвпадащи карти тук. Р. Бъчварова

Събиране и изваждане до 3 тук и тук Д. Анастасова

Математика с животни до 3 прези тук  Д. Анастасова

Познавам цифрите  тук  Ст. Павлова

Смятаме до 3 прези с Ариел тук.  Д. Анастасова

Събиране и изваждане до 2 тук. Д. Анастасова

Числата до 4 тук. Р Бъчварова

Събиране и изваждане до 5 тук Р. Бъчварова

Сравняване на числата 1 и 2 тук. Д. Анастасова

Ориентиране в пространството тук. Р. Бъчварова

Групиране на предмети тук. Р. Бъчварова