Изходно ниво БЕЛ от Анастасова ТУК

Правопис на съгласни Анастасова ТУК

Правопис на  звучни съгласни в края на думата С. Рабинева ТУК

Правопис на съгласни обобщение Анастасова ТУК

Правопис на гласни съвпадащи двойки Р. Бъчварова ТУК

Правопис на гласни Анастасова ТУК

Йо или ьо от Р. Бъчварова ТУК

Йо или ьо Анастасова ТУК

Откриване на грешки в текст - думи с И и Й от Р. Бъчварова ТУК

И или Й от Р. Бъчварова ТУК

Самодиктовка думи с Й от С. Рабинева ТУК

И или Й 1.клас Анастасова ТУК

Откриване на грешки в текст - думи с И и Й Спасова ТУК

Разходката- с или със от Р. Бъчварова ТУК

ВЪВ ВЛАКА - УПОТРЕБА НА В ИЛИ ВЪВ И С ИЛИ СЪС ОТ Р. БЪЧВАРОВА ТУК

С или със? В или във? от Д. Анастасова ТУК

Кога се пише В и кога ВЪВ?  от С. Рабинева ТУК

Четене с ДЖ от Анастасова ТУК

Пренасяне на думи на нов ред  от Р. Бъчварова ТУК

Пренасяне на думи от Д.  Анастасова ТУК

Пренасяне на думи 1. клас Петкова ТУК

Пренасяне на думи Аврамова ТУК

Пренасяне на думи Даракчиева ТУК

Правопис на имена ТУК

Родна стряха - жив лист ТУК

Аз съм българче жив лист ТУК

Изречение 1 клас Анастасова ТУК

Четене с ДЖ (от буквара на Р. Танкова) Анастасова ТУК

Четене с догадка. Буквосъчетание дж Анастасова ТУК

Азбучен ред  от Р. Бъчварова ТУК

Азбучен ред Анастасова ТУК

Мързелив, но досетлив- четене с разбиране  Р. Бъчварова ТУК

Четене с разбиране "Лисана" Аврамова ТУК

Йо или ьо от Р. Бъчварова ТУК

Мечките - четене с разбиране от Р. Бъчварова ТУК

Правопис на йо Анастасова ТУК

Професии- поправи грешката от Анастасова ТУК

Йо или ьо от Анастасова ТУК

Четене с буква ю, разбъркани букви Анастасова ТУК

Аз и буквите 1. клас Анастасова ТУК

Четене с разбиране "Гост" Анастасова ТУК

Четем и допълваме с буква Щ от Р. Бъчварова ТУК

Четене с буква Х допълване от Р. Бъчварова ТУК

Четене с буква Х. Словосъчетания от Д. Анастасова ТУК

Четене с Ц. Рими от Анастасова ТУК

Умалителни съществителни от Р. Бъчварова ТУК

Четем с допълване буква Ч от Р. Бъчварова ТУК

Четене в буква Ч "Дивият запада" ТУК

Четене с Ч от Д. Анастасова ТУК

Ж или Ш - животни от Анастасова ТУК

Четене с Ш от Анастасова ТУК

В или Ф от Анастасова ТУК

Имена с буква В  от Р. Бъчварова ТУК

С коя буква завършва думата Р. Тунева ТУК

В или във, с или със Р. Тунева ТУК

Кога се пише в и кога във С. Рабинева ТУК

Правопис на  Б-П и В - Ф А. Петкова ТУК

Познай думата - четене до буква Б от Р. Бъчварова ТУК

П или Б от Р. Бъчварова ТУК

Коя е думата? Четене с буква п Д. Анастасова ТУК

Четем с буква Г от Р. Бъчварова ТУК

К или Г от Р. Бъчварова ТУК

Да четем с буква Г от Анастасова ТУК

Четене и допълване с К от Р. Бъчварова ТУК

Четене и допълване с К от Анастасова ТУК

Думи предмети, признаци и действия Анастасова ТУК

Четем с буква З и зебрите от Р. Бъчварова ТУК

Четем с буква С и Рапунцел от Р. Бъчварова ТУК

Четем и избираме с буква С от Р. Бъчварова ТУК

Четем с буква С от Анастасова ТУК

С или  СЪС четене с буква С Анастасова ТУК

Четене с буква С от Анастасова ТУК

Т или Д от Р. Бъчварова ТУК

Да четем с буква Т от Р. Бъчварова ТУК

Четене с Т и Д - отваряне на карти А. Стефанова ТУК

Четене с буква Т допълни думата Анастасова ТУК

Коледно четене с буква Д от Р. Бъчварова ТУК

Четене с буква Д - печатен и ръкописен текст  Анастасова ТУК

Четене с буква Д - допълване Анастасова ТУК

Четене с Д - Доналд от Анастасова ТУК

Колело на късмета - четем изречения с Й и Я от Р. Бъчварова ТУК

Четене на срички, думи, изречения с буква Я от Р. Бъчварова ТУК

Четем думи и изречения с Я от Р. Бъчварова ТУК

Четем с буква Я и избираме  от Р. Бъчварова ТУК

Четене с буква Я  от Анастасова ТУК

Четем с буква Я Анастасова ТУК

Четене със сонорни съгласни М. Аврамова ТУК

Думи с Й от Р. Бъчварова ТУК

Колелото на късмета - изречения с Ъ и Й Бъчварова ТУК

Четене с- допълване на изречения от Д. Анастасова ТУК

Четем с буква Ъ и "Миньоните" от Р. Бъчварова ТУК

Четене с Ъ, допълване на изречения Анастасова ТУК

Четене с Ъ печатен и ръкописен текст Анастасова ТУК

Подходяща дума Аврамова ТУК

Четене с буква У "Смърфчета" Анастасова ТУК

Думи с У - свържи картинка с дума Бъчварова ТУК

Думи с буква У - печатни и ръкописни Бъчварова ТУК

Четем с буква У от Р. Бъчварова ТУК

Колело на късмета- четене до У  от Р. Бъчварова ТУК

Четене на срички, думи и изречения колело Б. Петрова ТУК

Думи и схеми с буква Р от Р. Бъчварова ТУК

Четем с буквара Р от Р. Бъчварова ТУК

Четем с буква Р от Д. Анастасова ТУК

Четем с буква Р от Д. Анастасова ТУК

Четене с "Маша и мечокът" О - Анастасова ТУК

Четене на думи с О Д. Анастасова ТУК

Четем с О и разбираме Анастасова ТУК

Четене на думи с О,М,Н,Л,А,Е,И Бъчварова ТУК

Четем думи с букви м, л, н, е, и, а Бъчварова ТУК

Допълни думата- четене с буквата 'л"  от Анастасова ТУК

Пунктуация на изречение Анастасова ТУК

Свържи сричките Анастасова ТУК

Четене с "Таласъми"  Анастасова ТУК

Четем с букви М, А, И, Н Бъчварова ТУК

Четем с букви М, А, И, Н от Р. Бъчварова ТУК

Четене с Н, А, М И Анастасова ТУК

Да четем имена с Н Анастасова ТУК.

Къде стои звук "н" в думата А. Петкова ТУК.

Думи с М и Н- деформиран текст Р. Тунева  ТУК.

Място на звук "е" в думата Р. Бъчварова ТУК.

Тренажор по четене  с буквите М, И, А, Н, Е  от Анастасова ТУК

Четем с буква Е Анастасова ТУК

Подреди думите в изречение Анастасова ТУК

Да четем с буква "е" Анастасова ТУК.

Четем срички, думи  и изречения с М, А И от Р. Бъчварова ТУК

Открий мястото на звука "и" в думите Р. Бъчварова ТУК

Да четем изречения с М, А и И Анастасова ТУК

Да четем с А, М и И Анастасова ТУК

Четене на изречения с А и М Анастасова ТУК

Звук и буква "М" Р. Бъчварова ТУК

Буквите на звук "М" Петкова ТУК

Открий еднаквите срички с "М" ТУК

Открий мястото на звук "А" в думите Р.Бъчварова ТУК

Място на звук "А" в думата Анастасова ТУК

Звук "А" Анастасова ТУК

Сричка от Р. Бъчварова ТУК

Дума - брой срички Бъчварова ТУК

Дума, сричка звук от Р. Бъчварова ТУК

Сричка от Д. Анастасова ТУК

Едносрични, двусрични и многосрични думи Анастасова ТУК

Брой звукове в думата Анастасова ТУК

Определяне на броя на звуковете в думата Анастасова ТУК

Звукови модели на думи от Р. Бъчварова ТУК

Звукови модели на думи ( гласни и съгласни) ТУК

Дума- модел на дума (кратки и дълги думи) Р. Бъчварова ТУК

Изречение - схеми на изречение Р. Бъчварова ТУК

Изречение- схеми П. Рангелова ТУК

Изречения - схеми Р. Тунева ТУК

Житената питка от С. Рабинева ТУК

Виртуална библиотека за първолаци - с благодарности към С. Рабинева