Събиране и изваждане до 20. Годишен преговор Р. Бъчварова тук