Неизвестно число тук Анастасова

Събиране и изваждане  Анастасова тук

Неизвестно събираемо. Хелуийнско смятане ТУК Анастасова

Ред на действията Анастасова ТУК

Събиране и изваждане от вида 23+4; 27-4 Анастасова тук.

Събиране и изваждане до 20. Годишен преговор Р. Бъчварова тук