Събиране и изваждане до 100 от Р. Бъчварова ТУК

Събиране и изваждане до 100 от Анастасова ТУК

Изваждане от 80 и 90 неизвестен умалител от Р. Бъчварова ТУК

Сравняване до 100 Анастасова ТУК

Числата до 100 Анастасова ТУК

Джунгла - събиране и изваждане с преминаване Г. Баркова ТУК

Събиране и изваждане на числата до 20 Анастасова ТУК

Събиране и изваждане на числата до 20 Анастасова ТУК

Текстови задачи. Събиране и изваждане до 20 Анастасова ТУК

Текстови задачи с 14 и 15 от Р. Бъчварова ТУК

Изваждане от 15 от Анастасова ТУК

Изваждане от 15.Текстови задачи Анастасова ТУК

Изваждане от 16 Анастасова ТУК

Изваждане от 13 с неизвестен умалител Бъчварова ТУК

Текстови задачи с изваждане Анастасова ТУК

Изваждане от 14 Анастасова ТУК

Събиране и изваждане Анастасова ТУК

Текстови задачи изваждане с преминаване Р. Бъчварова ТУК

Изваждане от 12 с преминаване (съвпадащи двойки) Р.  Бъчварова ТУК   

Изваждане от 11 и 12 Анастасова ТУК

Изваждане от 12.Текстови задачи Анастасова ТУК

Изваждане от 11  с неизвестен умалител от Р.Бъчварова ТУК

Текстови задачи. Изваждане от 11 от Д. Анастасова ТУК

Изваждане от 11. Проверка на изваждане със събиране Анастасова ТУК

Изваждане от 11 на едноцифрено число Анастасова ТУК

Текстови задачи. Математика без граници - пролет Анастасова ТУК

Събиране на 6 с едноцифрено число с преминаване на десетицата -  Джнунгла от Р. Бъчварова ТУК

Събиране на 7 с едноцифрено число с преминаване на десетицата  Облаци - Р. Бъчварова ТУК

Час от Р. Бъчварова ТУК

Текстови задачи прибавяне към 7 Анастасова ТУК

Текстови задачи прибавяне към  6 Анастасова ТУК

Текстови задачи с преминаване от Р. Бъчварова ТУК

Неизвестно събираемо и сбор от Р. Бъчварова ТУК

Неизвестно събираемо и умалител до 20 Анастасова ТУК

Неизвестно събираемо и умалител до 20 - състезание с коне Анастасова ТУК

Събиране с преминаване. Добавяне към 9 Анастасова ТУК

Сбор на три числа Анастасова ТУК

Събиране на 3 числа до 20 Анастасова ТУК

Изваждане от 20 Анастасова ТУК

Неизвестно събираемо Анастасова ТУК

Намиране на неизвестен умалител Анастасова ТУК

Събиране и изваждане от типа 14-4 Анастасова ТУК

Текстови задачи събиране и изваждане до 20 Р. Бъчварова ТУК

Текстови задачи до 20 други Р. Бъчварова ТУК

Събиране и изваждане до 20 Анастасова ТУК

Текстови задачи  Анастасова  ТУК

Изваждане от 20 Анастасова ТУК

Изваждане от 20 друго Анастасова ТУК

Събиране и изваждане до 20 Анастасова ТУК

Сантиметър - измерване на дължина Р. Бъчварова ТУК

Сантиметър -събиране и изваждане в сантиметри Бъчварова ТУК

Числата до 20 Анастасова ТУК

Числата до 20 единици и десетици Анастасова ТУК

Сравняване на числата до 20 Анастасова ТУК

Магически триъгълници до 10 от Р. Бъчварова ТУК

Събиране и изваждане на три числа до 10 Анастасова ТУК

Килограм - състезание с коне от  Анастасова ТУК

Килограм сравняване Анастасова ТУК

Лев, стотинка Анастасова ТУК

Събиране и изваждане до 10 с коледното елфче от Бъчварова ТУК

Сбор на 3 числа - вертикален запис от Р. Бъчварова ТУК

Събиране на повече от 3 числа Анастасова ТУК

Събиране на три числа до 10 Анастасова ТУК

Магически ли е триъгълникът Анастасова ТУК

Събиране до 10 пирамиди Анастасова ТУК

Изваждане от 10 Анастасова ТУК

Събиране до 10 състезание с коне Анастасова ТУК

Събиране на числата - сравняване на сбор с число Анастасова ТУК

Изваждане от 9 Бъчварова ТУК

Събиране и изваждане до 9 Анастасова ТУК

Ще прибавим или ще извадим Анастасова ТУК

Смятаме до 8 Бъчварова ТУК

Събиране и изваждане до 8 състезание с коне Анастасова ТУК

Събиране до 8 с тролчета Анастасова ТУК

Изваждане от 8 Анастасова ТУК

Изваждане от 7  Р. Бъчварова ТУК

Събиране до 6 Бъчварова ТУК

Събиране и изваждане до 6 Анастасова ТУК и ТУК

Разместително свойство Бъчварова ТУК

Събиране и изваждане с О Анастасова ТУК

Кръг Р . Бъчварова ТУК

Допълване до 5 (състезание с коне) Анастасова ТУК

Сравняване на сбор и разлика с число Анастасова ТУК

Събиране и изваждане до 5 Анастасова ТУК

Квадрат от Р. Бъчварова ТУК

Събиране и изваждане до 4 друго от Р. Бъчварова ТУК

Събиране и изваждане до 4 Р. Бъчварова ТУК

Сравняване до 4 от Р. Бъчварова ТУК

Изваждане на числата до 4 Анастасова ТУК

Триъгълник Р. Бъчварова ТУК

Триъгълник Р. Бъчварова друго ТУК

Събиране и изваждане до 3 друго ТУК

Събиране и изваждане до 3 Анастасова ТУК

Познавам цифрите  Ст. Павлова ТУК

Събиране и изваждане до 2 Анастасова ТУК

Числата до 2 ТУК Анастасова

Групиране на предмети Р. Бъчварова - ТУК

Сравняване на количества Анастасова ТУК

Ориентиране в пространството Р. Бъчварова ТУК