НОВАТА ПРОГРАМА

7. час за втората група по ИТ в понеделник  е от 13:20 до 14:00 ч. Децата от тази група ще имат свободно време, за да обядват между 12:25 и 13:10ч. Хубаво би било в този ден, понеже времето е малко, а опашките в стола са големи, децата да си носят приготвен от дома обяд.