Кликнете на изображението , за да го видите в пълен размер.

За контакт с мен e-mail: rally_b@abv.bg

График за срещи за 1. срок 2019/20120 учебна година

1. Консултации с ученици вторник  от 7:30 до 8:10 ч.

2. Срещи с родители понеделник от 7:30 до 8:10ч.

3. Всяка последна сряда от месеца среща с родители от 7:30 до 8:10ч.