Кликнете на изображението , за да го видите в пълен размер.

За контакт с мен e-mail: rally_b@abv.bg

График за:

1. Срещи с родители- понеделник от 7:30 до 8:10 ч.

2. Консултации с ученици вторник от 7:30 до 8:10 ч.

3. Консултации с родители -всяка четвърта сряда от месеца от 7:30 до 8:10 ч.