За контакт с  кл. ръководител Ралица Бъчварова: 

1. електронен дневник "Школо" 

 2. e-mail: rally_b@abv.bg

За контакт с учител в ЦДО: в "Школо" - Иван Христов

Консултация с ученици за 2. срок - понеделник от 12:30 ч. с предварителна уговорка

Консултация с родители за 2. срок - петък от 12:30 ч. с предаварителна уговорка.


Консултация с ученици за 1. срок - понеделник от 07:30 ч. с предварителна уговорка

Консултация с родители за 1. срок - вторник от 07:30 ч. с предаварителна уговорка.