Безплатни е-четими варианти на учебниците за 1. клас

"Е-ЧЕТИМ ВАРИАНТ" представлява копие на печатния учебник, който не съдържа многобройните свойства на интерактивния електронен учебник.
За да използвате безплатно е-четимите учебници  и е-четимите тетрадки  за 1. клас е необходимо:
- да влезете със същестуваща или да направите нова безплатна регистрация на www.e-prosveta.bg;
- да имате инсталирана версия на един от безплатните интернет браузъри:
Google Chrome или Mozilla Firefox
- да изберете секция Е-ЧЕТИМИ ВАРИАНТИ;
- да изберете клас и предмет;
- да натиснете бутона "ОТВОРИ УЧЕБНИКА/ТЕТРАДКАТА".