Домашната работа

.

За събота и неделя- да се препише диктовката от листчето краснописно и да се повтори текста от листа за краснопис по пунктира. Да се донесат в понеделник.

Домашната работа от 16.03.(петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 40, 41.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ математика стр 50, 51.Домашната работа от 15.03.2018 г. (четвърък)

четене Четене в буквара на стр. 101 "Филм".

писане Препис на урока от буквара на стр 101 и по един ред с думите с ьо от буквара.

математика Задачи по математика урок 96 "Час".


Домашната работа от 14.03.2018 г. (сряда)

четене Четене в буквара стр. 100 "Рожденник" йо и ьо.

писане Езикови задачи стр. 70, препис на урока на стр. 100 в буквара, поправка на диктовката от 14.03.

математика Задачи по математика урок 95.


Домашната работа от 13.03.2018 г. (вторник)

четене Четене в буквара стр.99 "Професия шофьор".

писане Писане на буквосъчетанието ьо в тетрадка за домашна работа- 1 стр., Езикови задачи стр.71, поправка на диктовката от 13.03.

математика Задачи по математика урок 94.

музика "Лаленце се люлее" текста на песента.


Домашната работа от 12.-3.2018 г. (понеделник)

четене Четене в буквара на стр. 98 "Към звездите".

писане Писане на ь в тетрадка с образци стр.4, препис на урока на стр.98 в буквара, поправка на диктовката от 12.03.

математика Задачи по математика урок 93.


За събота и неделя

Краснописен препис на диктовка №48 с ю от листа и на приказката по пунктира.

Да се пише бавно, чисто и старателно, спазвайки точното изписване на елементите на всяка буква. Да се донесе в понеделник.

Домашната работа от 09.03.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 38,39, поправка на диктовката от 09.03.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ Математика стр.48, 49


Домашната работа от 08.03.2018 г. (четвъртък)

писане - Препис на "Приказка за щастието" в буквара на стр.97, поправка на диктовката от 08.03.

математика Задачи по математика - урок 92.


Домашната работа от 07.02. (сряда)

четене Четене в буквара. 96 и 97 "Приказка за щастието".

писане Писане на главна ръкописна буква Ю в тетрадка с образци №4 стр.3, "Езикови задачи" стр.69, поправка на диктoвката.

математика Задачи по математика - урок 91.


Домашната работа от 06.03.2018 г. (вторник)

четене Четене в буквара стр.94 и 95 "Юлка и люлката" и "Любимата кукла" буква ю.

писане Писане на главна ръкописна буква Щ в тетрадка с образци стр.23, "Езикови задачи" стр.67. Писане на малка ръкописна буква ю в тетрадка с образци№4 стр.2, "Езикови задачи" стр.68.

математика Задачи по математика - уроци 89 и 90.


Домашното от 02.03.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 36, 37

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ Математика стр.46, 47

музика "Пролет" - текста на песента.


Домашното от 01.03.2018 г. (четвъртък)

четене Четене в буквара на стр. 93 "Щурец и мравка".

писане Препис на текста от буквара на стр.93.

математика Задачи по математика - урок 88.


Домашната работа от 28.02.2018 г. (сряда)

четене Четене в буквара на стр.92 "Щъркел на училище".

писане Писане на малка ръкописна буква щ в тетрадка с образци стр.22, "Езикови задачи" стр.66, поправка на диктовката от 28.02.

математика Задачи по математика - урок 87.


Домашната работа от 27.02.2018 г. (вторник)

четене Четене в буквара на стр. 90,91 "Патешка забавачка".

писане Препис на урока от буквара на стр.90 и 91, поправка на диктовката от 27.02.

математика Задачи по математика - урок 86.

музика "Вече мога да чета" -текста на песента.


Домашната работа от 26.02.2018 (понеделник)

четене Четене в буквара на стр. 89 "Ваканция на село".

писане Писане на главна ръкописна буква Ц в тетрадка с образци стр.21, "Езикови задачи" стр.65, поправка на диктовката от 26.02.

математика Задачи по математика - урок 85.


Домашната работа от 23.02.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ - Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 34,35.

ИУЧ Математика - Помагало по ИУЧ Математика стр. 44, 45.

музика - "Първокласно"- текста на песента.


Домашната работа от 22.02.2018 г. (четвъртък)

писане - Писане на малка ръкописна буква ц в тетрадка с образци стр.20, "Езикови задачи" стр.64 , поправка на диктовката.

математика - Задачи по математика - урок 84.


Домашната работа от 21.02.2018 г. (сряда)

четене - Четене в буквара стр.88 "На цирк"

писане - Писане на главна ръкописна буква Х в тетрадка с образци стр.19, "Езикови задачи" стр.63 и поправка на диктовката от 21.02.

математика - Задачи по математика - урок 83

Домашната работа от 20.02.2018 г. (вторник)

четене - Четене в буквара стр. 87 "Хвърчилото на Христо".

писане - Писане на малка ръкописна буква х в тетрадка с образи стр.18 , "Езикови задачи" стр.62 и поправка на диктовката от 20.02.

математика - Задачи по математика - урок 82. Домашната работа от 19.02.2018 г. (понеделник)

четене - Четене в буквара стр.86 "Хамстерът Хруп".

писане - От пресниманите листа за Левски  и поправка на диктовката.

математика - Задачи по математика- урок 81.


Домашната работа от 16.02.3018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ стр.32, 33 Езикови задачи Ж и Ч и поправка на диктовката т 16.02.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ стр.42,43 Събиране и изваждане 18+2

музика Песен "Буквички"


Домашната работа от 15.04.208 г. (четвъртък)

четене Четене в буквара стр.85 "На поляната".

писане В тетрадка с образци стр.17, Езикови задачи стр.61., поправка на диктовката от 15.02.

математика Задачи по математика- Урок 80.


Домашната работа от 14.03.2018 г. (сряда)

четене Четене в буквара стр.84 "Часовникът на Чавдар".

писане Писане на малка ръкописна буква ч в тетрадка с образци стр. 16 и в Езикови задачи стр.60.

математика Задачи по математика Урок 79.


Домашната работа от 13.02.2018 г. (вторник)

четене Четене в буквара на стр.82,83 "Рожденият ден на Жоро" и "Мишка с книжка".

писане Препис на урока от буквара стр.82, 83. Поправка на диктовката от УТ№2.

математика Задачи по математика Урок 78.


Домашната работа от 12.02.2018 г. (понеделник)

четене Четене в буквара стр.81 "Жираф и жаба", звук и буква Жж.

писане Писане на главна ръкописна буква Ж в тетрадка с образци стр. 15 и в Езикови задачи стр.59, поправка на диктовката от 12.02.

математика Задачи по математика- урок 77 Текстови задачи.


Домашната работа от 09.02.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ стр.30-31 "Зиме в гората" и поправка на диктовката от 09.02.

ИУЧ Математика Помагало п ИУЧ стр.40, 41 "Събиране и изваждане" и "Събираемо сбор".

Музика Текста на песента "Родина"


Домашната работа от 08.02.2018 г. (четвъртък)

четене - Четене в буквара стр.80 "Жалба".

писане - Писане в тетрадка с образци стр.14 на малка ръкописна буква ж и в Езиковите задачи стр.58.

математика-  Задачи по математика Уроци 75 и 76 Правоъгълник и Текстови задачи на стр.77 и 78.


Домашната работа от 07.02.2018 г. (сряда)

четене Четене в буквара стр. 78 и стр.79 "Шарко и Шишко"  и  "Непослушният Мишо".

писане Писане на малка и главна ръкописна буква Шш в тетрадка с образци стр. 12 и 13 и в Езикови задачи стр.56 и 57. Поправкаа на диктовката.

математика Задачи по математика уроци 73 и 74 стр. 75 и 74, Събиране и изваждане на изучени случаи и Правоъгълник.


Домашното от 26.01.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ стр. 28, 29, поправка на диктовката "Сред природата" от 26.01.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ стр. 38 и 39.


Домашното от 25.01.2018 г. (четвъртък)

писане Препис на урока на стр. 76 и 77 и поправка на диктовката от 25.01.

математика Езикови задачи урок 72.

музика Песен "Свири рак".


Домашното от 24.01.2018 г. (сряда)

четене Четене в буквара на стр.76 и 77 "Велко и буквата В".

писане Писане на главна ръкописна буква В в тетрадка с образи стр.11, Езикови задачи стр. 55, препис на диктовката от 24.01.

математика Езикови задачи урок 71.


Домашното  от 23.01.2018 г. (вторник)

четене Четене в буквара на стр.75 "Във влака".

писане Писане на малка ръкпоисна буква в в тетрадка с образи стр.10, Езикови задачи стр. 54, поправка на диктовката от 23.01.

математика Езикови задачи урок 70


Домашното от 22.01.2017 г. (понеделник)

четене -Четене в буквара стр.74 "Врана в локва".

писане - Писане на главна ръкописна буква Ф в тетрадка с образи стр.9, Езикови задачи стр. 53, поправка на диктовката от 22.01.

математика - Езикови задачи урок 69 Събираемо, сбор.

музика - Песен "Топка" и "Влакчето".


Домашната работа от 19.01.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 26, 27.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ Математика стр. 36, 37.


Домашната работа от 18.01.2018 г. (четвъртък)

четене Четем в буквара на стр. 73 "Опасен футболист".

писане Писане на малка ръкописна буква ф в тетрадка с образци стр.8, Езикови задачи стр.52, поправка на диктовка от  18.01

математика Задачи по математика урок 68.

 


Домашната работа от 17.01.2018 г. (сряда)

четене - Четене в буквара стр. 72 "Загадка" звук и буква Фф

писане - Препис на изречения и текст от буквара стр.70,71 - Клуб "Биберон", поправка на диктовка. (Не сме взели нова буква, работихме в учебната тетрадка обобщение на стр. 58,59.)

математика - Задачи по математика урок 67


Домашното от 16.01.2018 г. (вторник)

четене Четене в буквара стр.70 и 71 Клуб "Биберон"

писане Писане на главна ръкописна буква Б в тетрадка с образци стр.7 и Езикови задачи стр.51, поправка на диктовка.

математика Задачи по математика урок 66


Домашното от 15.01.2018 г. (понеделник)

четене Четене в буквара на стр. 69 "България".

писане Писане на думи и изречения с б от пресниманите листа. Препис на текста "Азбука" от буквара, поправка на диктовка . Не сме взели още главна ръкописна Б.

математика Задачи по математика урок 65.

музика Песента "Снежинки"- текста.


Домашното от 12.01.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 24 и 25 Четене на текста писане на думите и изреченията, поправка на диктовката от 12.01.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ Математика стр. 34 и 35


Домашното от 11.01.2018 г. (четвъртък)

четене Четене в буквара на стр. 68 "Азбука"

писане От тетрадка с образци малка ръкописна б стр. 6, Езикови задаи стр.50 и поправка на диктовка.

математика Задачи по математика Урок 64


Домашното от 10.01.2018 г. (сряда)

четене Четене в буквара стр. 67 "На Пирин"

писане Писане на главна буква П в тетрадка с образи стр.5,

Езикови задачи стр.49, поправка на диктовката от 10.01

математика Задачи по математика Урок 63 Отсечка


Домашното от 09.01.2018 г. (вторник)

четене Четене в буквар стр.66 - "Приятели"

писане Писане на малка ръкописна буква п с тетрадка с образци стр.4,

Езикови задачи стр.48 + поправка на диктовката от 09.01.

математика Задачи по математика Урок 62


Домашното от 08.01.2018 г. (понеделник)

четене - Четене в буквара стр.64 и стр. 65 "Немирник"

писане - Препис на текстовете от стр.64 и стр. 65 в буквара и поправка на диктовката  от 08.01.

математик - Задачи по математика Урок 61

музика - "Карамфилке" текста на песента.


Домашното от 05.01.2018 г. (петък)

четене Четене в буквара на стр. 63  "Игра с награда"

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 22 и 23, поправка на диктовката от 05.01

ИУЧ Математика Помагало стр. 32 и 33

ФУЧ "Светът и природата" Помагало по ФУЧ стр .14


Домашното от 04.01.2018 г.

четене - Четене в буквара стр. 62 буква г

писане - Тетрадка с образци №3 стр. 2 и 3 малка г и главна буква Г.

Езикови задачи стр. 46 и 47, поправка на диктовка от 04.01.

математика - Задачи по математика Урок 59 и 60


Домашното от 03.01.2018 г. (сряда)

четене - Четене в буквара стр. 61

писане - Писане на малка и главна буква К в тетрадка с образци стр. 22 и стр. 23

Езикови задачи стр. 44 и стр. 45 + поправка на диктовката т 03.01.

математика - Задачи по математика урок 57 и урок 58


Домашното от 21.12.2017 г. (четвъртък)

четене Четене в буквара стр. 60 "Каратист", от помагалото по ИУЧ стр20, 21

математика Задачи по математика урок 56, от помагалото по ИУЧ стр. 30,31


Домашното от 20.12.2017 г. (сряда)

четене Четене в буквара стр. 58 и 59 "Зара и Зоро"

писане Препис на текст от документ за буква З, Пправка на диктовка от 20.12.

математика Задачи по математика урок 56


Домашното от 19.12.2017 г. (вторник)

четене Четене в буквара стр.57 "Зайо и Лиса".

писане Писане на главнаръкописна буква З в тетрадка с образци стр.21,

Езикови задачи стр.43, поправка на диктовката от 19.12.

математика Задачи по математика урок 55.


Домашното от 18.12.2017 г. (понеделник)

четене Четене в буквара стр. 56 звук и буква Зз "Зимен излет".

писане Писане на малка ръкописна буква з в тетрадка с образци стр.20,

Езикови задачи стр.42.

математика Задачи по математика урок 53 и 54.

музика Зимно хоро.


Домашното от 15.12.2017 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр.18-19. Поправка на диктовката и довършване на рамката.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ математика Урок 13 стр.28-29 Монети и банкноти.Също и Урок 8 Килограм стр.18-19.


Домашната работа от 14.12.2017 г. (четвъртък)

писане Писане на главна ръкописна буква С в тетрадка с образци стр. 19,

Езикови задачи стр.41,

математика Задачи по математика урок 52 Килограм.


Домашното от 13.12.2017 г. (сряда)

четене Четене в буквара стр. 55 "Слонът е атлет".

писане Писане на малка ръкописна буква с в тетрадка с образци стр.18

Езикови задачи стр.40.

математика Задачи по математика урок 51.


Домашното от 12.11.2017 г. (вторник)

четене Четене в буквара стр.54 звук и буква Сс - "Самолетът на Стоян".

писане Препис на текста и думите от документа и поправка на  диктовката от 12.12. с Д. (Не сме взели още малка ръкописна буква с.)

математика Задачи по математика урок 50 Лев и стотинка.


Домашното от 11.12.2017 (понеделник)

четене Четене в буквара стр.52, 53

писане Писане на главна ръкописна буква Д в тетрадка с образци стр. 17. Поправка на диктовката от 11.12.

Езикови задачи стр.39

математика Задачи по математика урок 49


Домашното от 08.12.2017 г (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр.16-17 .

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ математика стр.26, 27.


Домашната работа от 07.12.2017 г. (четвъртък за петък)

четене - Четене в буквара на стр. 51

писане - Поправка на диктовката, прочитане и препис в тетрадка за домашно на думите и  изреченията  ОТТУК.

математика - Задачи по математика урок 48


Домашната работа от 06.12.2017 г. (сряда за четвъртък)

четене Четене в буквара стр.50.

писане Писане на малка ръкописна буква д в тетрадка с образци стр.16

Езикови задачи стр.38.

математика Задачи по математика урок 47.


Домашната работа от 05.12.2017 г. (вторник за сряда)

четене Четене в буквара стр.49.

писане Писане на главна ръкописна буква Т в тетрадка с образци стр.15, Езикови задачи стр. 37. Поправка на диктовката от 05.12.

математика Задачи по математика урок 46.


Домашното от 02.12.2017 г. (понеделник за вторник)

четене  Четене в буквара стр.48 Звук и буква Тт.

писане Писане на малка ръкописна буква т в тетрадка с образци стр.14, Езикови задачи стр.36.

математика Задачи по математика урок 45.

музика  песен "Коледа".


Домашното от 1.12.2017 (петък)

ИУЧ БЕЛ  Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 14,15. Поправка на диктовка  от 1.12.

ИУЧ Математика  Помагало по ИУЧ Математика стр. 24, 25. Числото 9 събиране и изваждане до 9.


Домашното от 30.11.2017 г. ( четвъртък за петък)

писане - Препис на урока в буквара на стр. 46 и стр. 47 в тетрадката за домашно.

математика Писане на цифра 10 в тетрадка с образци стр.13, Сборник задачи урок 44.


Домашното от 29.11.2017 г. (сряда за четвъртък)

четене Четене в буквара стр. 46,47. Обобщение на изучените звукове и букви.

писане Писане на главна ръкописна буква Я в тетрадка с образци стр.13, Езикови задачи стр.35. Поправка на диктовка.Оцветяване на рамката.

математика Сборник задачи урок 43.


Домашното от 28.11..2017 г. (вторник за сряда)

четене Четене в буквара стр.45 "Ламя или яма".

писане Писане на малка ръкописна буква я в образци стр.12, Езикови задачи стр.34. Поправка на диктовката и довършване на оцветяването на рамката.

математика Сборник задачи урок 42.


Домашното от 27.11.2017 г. (понеделник за вторник)

четене Четене в буквара стр. 44. Буква я "Моля седнете".

писане Писане на думи с Й, текст от двете листчетата с думите и от листчето със  схемите. Поправка на диктовката.

математика Сборник задачи урок 41.

музика "Песента на звънчетата"


Домашното от 25.11.2017 г. петък

ИУЧ БЕЛ Четене на думи и изречения с й от документа, препис на текста от документа. Поправка на диктовката, за който има грешки.В помагалото по ИУЧ стр.13.

ИУЧ Математика Числото 8. Събиране и изваждане с числата до 8 (стр.22-23)


Домашното от 23.11.2017 г. (четвъртък за петък)

четене Четене в буквара стр.43. Звук и буква Йй "Маймуната мойра" думи и текст с й.

писане Препис на урока., главна буква Й в образци стр.11, Езикови задачи стр.33

математика Сборник задачи урок 40, тетрадка с образци цифра 9 стр.12.

музика Песен "Дъжд ми вали, сняг ми трупа".


Домашното от 22 .11.2017 г. (сряда за четвъртък)

четене Четене в буквара на стр. 42 "Райна и Рей" - думи и текст с й.

писане Малка ръкописна буква й, тетрадка с образци стр.10, Езикови задачи стр. 32.

математика Сборник задачи урок 39.


Домашното от 21.11.2017 г. (вторник за сряда)

четене Четене в буквара стр. 41. Звук и буква Ъъ "Мърморина и Мърморана"

писане Главна ръкописна буква Ъ, тетрадка с образци стр.7, Езикови задачи стр.31. Поправка на диктовката, ако има грешки. Поправката се прави в същата тетрадка, където е правена диктовката.

математика Сборник задачи урок 38


Домашното от 20.11.2017 г. (понеделник за вторник)

четене Четене в буквара на стр.40 срички , думи и текст със звук и буква Ъъ "На дървото". Упражнявайте се и тук.

писане Малка ръкописна буква ъ тетрадка с образци стр.6, Езикови задачи стр.30. Поправка на диктовката за тези, които имат грешки.

математика Сборник задачи урок 37. Приложения тук.


Домашното от 17.11.2017 г. петък

ИУЧ БЕЛ  От помагалото по ИУЧ стр. 12. Четене и препис от документа "Домашно за петък".

ИУЧ Математика От помагалото по ИУЧ урок 9

ФУЧ Околен свят - Да се оцвети листчето с професиите в училище.


Домашното от 16.11.2017 г. (четвъртък за петък)

четене  Обобщение в буквара на стр.38 и стр.39 - четене на думите, писмото, диалога. Схеми на изречения.

писане Препис в тетрадката за домашна работа на писмото и думите от стр.38 в буквара и на диалога от стр. 39.

математика Тетрадка с образци стр.11- цифра 8, Сборник задачи - урок 36.


Домашното от 15.11.2017 г. (сряда за четвъртък)

четене Четене в буквара на стр.37

писане Езикови задачи стр. 29, тетрадка с образци стр.9. При преписа на текста да се ообръща внимание на заглавието - в средата и на първото изречение в текста- по-навътре с едно пръстче, еднакво разстояние между думите в изречението. Поправка на диктовката, за тези които имат грешки.

математика Задачи по математика - урок 35.


Домашното от 14.11.2017 г. (вторник за сряда)

четене Четене на стр. 36 в буквара- Звук и буква Уу -сричките, думи и текст. Приложения тук.

писане Езикови задачи стр.28, тетрадка с образци стр.8 малка ръкописна буква "у".

математика Задачи по математика - урок 34.


Домашното от 13.11.2017 г. (понеделник за вторник)

четене  Четене в буквара на стр. 35 думи и текст.

писане Езикови задачи стр.27, тетрадка с образци стр.3. При преписа на упр.5  да се обърне внимание на: заглавието се пише по средата, началотона текста по-навътре с едно пръстче. Изреченията следват след точката на предишното. Еднакво разстояние между думите в изречението.

математика Задачи по математика - урок 33.

музика Песен "Вълкът и седемте козлета" тук .


Домашното от 10.11.2017 г. петък

ИУЧ БЕЛ -Четене на изречение. Писане на главни и малки ръкописни букви Е, е, Л, р стр. 10 и 11 в помагалото по ИУЧ + листчетата четене и препис на изреченията от тях в домашната татрадка. Поправка на диктовката в тетрадката по ИУЧ за тези, които имат грешки.

ИУЧ Математика - Числото 6.Събиране и изваждане с числата до 6, Помагало стр.14,15, 16-17.


Домашното от 09.11.2017 г. (четвъртък за петък)

четене - "На море" - звук и буква Рр в буквара на стр 34. Четете и тук.

писане - Малка ръкописна буква р в тетрадка №2 с образци стр.2, Езикови задачи стр.26.

математика - Сборник задачи урок 32, тетрадка с образци стр.10- писане на цифра 7. Упражнявайте се и тук.


Домашното от 08.11.2017 г. (сряда за четвъртък)

четене - "И малини, и лимони". Звук и буква Оо, стр.33 буквар.

писане - Писане на главна ръкописна буква О и листчето с бухалче - да се прочетат и препишат изреченията. Поправка на диктовката, за тези които имат грешки.

математика -Събиране, изваждане и сравняване на числата до 6 (Урок31).


Домашното от 07.11.2017 г. (вторник за сряда)

четене - "Елен или тюлен". Звук и буква Оо , стр 32 в буквара.  Четете и тук.

писане - Езикови задачи стр.24, тетрадка с образци №1 стр.20 (малка ръкописна буква о).

математика - Сборник задачи урок 30. Приложения тук.


Домашното от 06.11.2017 г. (понеделник за вторник)

четене - Четене в буквара стр. 30 и 31 "На балкона"- Обобщение, думите и изреченията, текста.

писане - Препис стр. 30 и  изреченията от стр. 31 в буквара. да се следи за правилното свързаване на буквите в думата, разстоянието межу думите, препинателния знак в края на изречението.

математика - Сборник задачи урок 29.

музика -Изучени песни.


Домашното от 31.10.2017 г. (вторник)

четене -  Четене в буквара стр.29 "Мила и Ели". Четете с изучените букви и тук.

писане - Езикови задачи стр.23, образци тетрадка 2 стр.5 (главна буква Л).

математика - Задачи по математика - урок 28 "Число шест и цифра 6", тетрадка с образци стр.9 (шестицата).


Домашното от 30.10.2017 г (понеделник за вторник)

четене - Четене в буквара стр. 28 "Лале или роза"- звук и буква Лл.

писане - Езикови задачи стр. 22, тетрадка с образци 2 тетрадка стр.4 (малка буква л).

математика - Сборник задачи уроци 26 и 27.

музика - Песен "Дъжд".


Домашното от 27.10.2017 г ( петък)

ИУЧ БЕЛ - Препис на текст "Имане" и по един ред на думите: Еми, Ема, Емине, наем, мене, имена, имане, наемам. Изисквания към преписа: заглавието по средата, едно пръстче разстояние преди първото изречение в текста, едно пръстче разстояние  преди  тирето за пряката реч, правилно свързване на буквите в думата, разстояние между думите в изречението, да не се пропускат  знаците в края на изреченията.

Поправка на диктовката, за тезикоито мат грешки.

ИУЧ Математика - Сборник задачи урок 25 - събиране и изваждане с числото 0.

ФУЧ "Светът и природата"- да се довърши оцветяването на стр 8.


Домашното от 26.10.2017 г. (четвъртък за петък)

четене - Четене в буквар стр. 27 "Имена"- четене на имена и кратък текст с буква Е.

писане -Тетрадка с образци стр.15,, писане на главна буква Е,  Езикови задачи стр.21.

Математика - Задачи по математика Урок 24.


Домашното от 25.10.2017 г. (сряда за четвъртък)

четене - Четене в буквара стр.26 "В гората"- схеми на думи с новия звук, сричките, думите и изреченията. Използвайте за трениране на четенето и многото тренажори в секция учебни предмети- четене .

писане - Една страница в тетрадка за дом. работа с малка ръкописна буква"е". Езикови задачи -  стр.20. Поправка на цялата диктовка, за тези , които имат грешки.

математика - Сборник задачи урок 23. В секция учебни предмети - математика има много занимателни тренажори за събиране и изаваждане до 5.


Домашното от 24.10.2017 г. (вторник за сряда)

четене - Четене в буквара стр.25 "Ина и Мина"- думи и изречения.

писане - Езикови задачи стр.19, образи стр.19 (главна ръкописна буква Н).

математика - Сборник задачи урок 22.


Домашното от 23.10.2017 г. (понеделник за вторник)

четене - Четене в буквара стр.24 "В парка"- сричките думите и изреченията. Думите се делят на срички, определя се броя на сричките и мястото на новия звук в тях, както и на изучените вече звуци.

писане - Езикови задачи стр. 18, тетрадка с образци стр. 18 ( малка ръкописна буква н)

математика- Сборник задачи по математика -  урок 21

музика - Песен "Рибка"


Домашното от 20.10.2017 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ - Поправка на диктовката и  препис на срички и думи от урока на стр.8 в  помагалото по ИУЧ БЕЛ.

ИУЧ Математика - От помагалото по ИУЧ -урок 3 стр.8-9.

Домашното от 19.10.2017 г. (четвъртък за петък)

четене/писане - Писане на думи и изречения с "м" и "и" на пресниман лист.

околен свят - "Дневен режим" , приложения тук.

математика - Тетрадка с образци стр. 7 - цифра 5, Сборник задачи урок 20


Домашното от 18.10.2017 г. (сряда за четвъртък)

четене - Буквар стр.22 и 23 обобщение. Четене на срички , думи и изречения с изучените букви. Разказ по картинките "За риба". Урокът се чете 10 пъти до пълното научаване. Сричките и думичките да се четат и разбъркано.

Правихме кратка диктовка. Препис на диктовката (поправка) в тетрадката за домашна работа. 11 деца нямат нито една грешка, няма нужда да я преписват.

писане - Езикови задачи стр.17 -И, тетрадка с образци стр. 23 само редовете с изучените букви.

математика - Сборник задачи 19 урок.


Домашното от 17.10.2017 г. (вторник за сряда)

четене - Буквар стр. 21 четене на срички, думи изречения с и. Срчиките и думите се четат по 10 пъти, също и разбъркано, докато бъдат научени.

писане - Езикови задачи стр.16, тетрадка с образци стр.22 малка ръкописна "и"- само редовете с изучените букви

математика - Сборник задачи 18 урок.


Домашното от 16.10.2017 (понеделник за вторник)

четене - Буквар -схеми на думи, схеми на изречения, четене в буквара на стр. 20.

Звук и буква Ии.

писане - Езикови задачи стр. 15 (М), тетрадка с образци стр.17 (М).

математика - Сборник задачи 17 урок-  събиране и изаваждане до 4.

музика - "Влакчето".


Домашното от 13.010.2017 петък

ИУЧ БЕЛ - Писане на отворена затворена сричка с м и връзки между буквите, писане на два реда с "мама" в тетрадка за домашна работа 1 страница.

ИУЧ Математика - От помагалото по избираема подготовка по математика Урок 4 , стр.10-11.


Домашното от 12.10.2017 г. (четвъртък за петък)

четене- Буквар стр.19, четене на думи, модели на думи, откриване на мястото на новия звук в думите

математика - "Задачи по математика" - урок 16, стр.18 -"Числото четири, цифра4" , тетрадка с образци стр.6 цифрата 4 и сравняване


Домашното от 11.10.2017 г. (сряда за четвъртък)

четене - Буквар стр. 18- модели на думи и изречения с м. Четене на отворена и затворена сричка ам-ма.

писане - От образците стр.16 малка ръкописна буква м , от "Езикови задачи"стр.14.

математика - "Задачи по математика" - урок 15, стр.17 -"Събиране и изваждане до 3. Триъгълник".


Домашното от 10.10.2017 г. (вторник за сряда)

четене - Буквар стр.17 модели на думи и изречения с главна и малка буква Аа.

писане - Езикови задачи- Буква "А" стр.13, тетрадка с образци стр. 13, главно "А".

математика - "Задачи по математика" - урок 14, стр.16 -"Събиране и изваждане до 3".


Домашното от 09.10.2017 г. (понеделник за вторник)

четене - Буквар стр.16 модели на думи с "а" , модели на изречения. Учениците да разказват по трите илюстрации в буквара. Да помислят за имена на хора, които започват със звука "а".

писане - Езикови задачи- Буква "а" стр.12, тетрадка с образци стр.12, малка ръкописна буква "а".

математика - "Задачи по математика" - урок 13, стр.15 -"Събиране и изваждане до 3".

музика - "Люлчина песен"


Домашното от петък 06.10.2017 г.

За събота и неделя давам на децата един лист с елементи по писане и един лист задачки по математика.
 В понеделник да ги донесат за проверка. Може да ги изтеглите и оттук. 
писане - В тетрадка с образци стр. 11 - изучени елементи.

математика - В тетрадката за дом. работа по математика по един ред с изучените три цифри и колонки със задачи събиране и изваждане до 3.

Не забравяйте за понеделник УТ №2 и синята тетрадка с образци.


Домашното от четвъртък 05.10.2017 г. (за петък)

писане - "Езиковите задачи - В зоопарка", стр. 11 писане на изучени елементи , от тетрадка с образци стр. 8 сърпчета и др. изучени елементи.

математика - Числото три и цифрата 3 от "Задачи по математика" урок 12, стр.14, от тетрадка с образци стр. 5 - цифрата 3.

музика - "Барабан" за понеделник, песента ще откриете в раздела по музика.


Домашното от сряда 04.10.2017 г. ( за четвъртък)

четене - Да  разказва приказката "Житената питка" като си помага с картинките от буквара на стр.14 и 15.

писане -  От "Езикови задачи" стр.10- "В сладкарницата" (сърпче), от тетрадка с образци стр.7.

математика - Сборник задачи по математика -Урок 11 Изваждане , стр.13.


Домашното от 03.10.2017 г. (вторник за сряда)

четене - Модели на думи със срички и звукове. стр.13 в Буквара

писане - Тетрадка с образци стр. 14 (малко "е" и връзки с него)

математика - "Сборник задачи по математика" -стр.12 Урок 10 "Действие събиране"


Домашното от 02.10.2017 г. (понеделник) за вторник

четене - Модели на думи със срички и звукове. Изречения по картинките на стр.12 в Буквара.

писане - Тетрадка с образци стр.9 (горни и долни камшици, ченгели), от "Езикови задачи на стр.10 "На поляната" да се допишат останалите редове с горен камшик. В тетрадката за ДР няколко реда, по написан от мен образец.

математика - Сравняване- на числа Урок 9 "Сборник задачи по математика" -стр..11,Домашното от  29.09.2017 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ - От помагалото по избираема подготовка стр.5 цялата да се повтори по пунктира, да се напишат редовете с овалчета , бастунчета, лулички, ченгелчета и камшичета, да се оцветят с моливи картинките.

ИУЧ Математика - От помагалото по избираема подготовка стр.4 и стр. 5 целите.

ФУЧ "Светът и природата" (розовото помагало) стр. 5, само ако има недовършено оцветяване.


Домашното от 28.09.2017 г. (четвъртък) за петък

четене-  Модели на думи , срички от буквара стр. 11 "В гората." Упражнете и тук.

писане - В тетрадката за домашна работа по един ред с изучените елементи - прави чертички (малки и големи), право бастунче (малко и голямо), обърнато бастунче (малко и голямо), луличка (малка и голяма), ченгелче(малко и голямо) и долен камшик.Общо са 11 елемента- точно една страничка. Ако в Езикови задачи и тетрадка с образци има теми с изучените елементи, на които е пропуснато да се пише, да се попълни.

математика - Число и цифра две, от "Сборник задачи" стр.10, Урок 8, от образци цифра 2 стр. 4


Домашното от 27.09.2017 г. (сряда) за четвъртък

четене- Модели на думи стр. 10 буквар. Упражни тук.

писане- Долен камшик - от тетрадка с образци - стр. 9,

от "Езикови задачи"- "На поляната",стр. 8

математика- Число и цифра 1 - от "Сборник задачи"-стр.9, Урок 7, от тетрадка с образци- стр. 3 (цифрата 1)Домашното от 26.09.2017 г. (вторник) за сряда

четене - Модели на изречения , модели на думи.( стр. 9 в Буквара)

писане - Ченгелче (г)- От тетрадка с образци-стр. 9 ( само ченгелите), от  "Езикови задачи"- "В градината", стр. 6.

математика - "Сборник задачи по математика" -стр. 8, Урок 6.Домашното от 25.09.2017 г. (понеделник) за вторник

четене - Модели на изречения с думи.

писане - От тетрадка с образци-стр. 3, Езикови задачи: На цирк, стр. 9 (овалче)

математика - Сравняване - "Сборник задачи по математика" -стр.7, Урок 5,

тетрадка с образци стр. 3. (<>)


Домашното от 21.09.2017 (четвъртък) за понеделник

писане - От тетрадката с образци (лилавата) стр. 5 и 6.

математика - От сборника "Задачи поматематика" - урок 4 /стр.6 и от

тетрадката с образци по математика (оранжева) стр. 2-цялата.

околен свят - От УТ по околен свят урок 1.


Домашното от 20.09.2017 сряда за четвъртък

четене : Да съставят изречение, с което да съобщят нещо на класа и изречение, с което да попитат за нещо свой съученик.

писане : От "Езиковите задачи" стр. 7 "На пързалката" писане на обърнато бастунче и луличка. От тетрадката с образец (лилавата) стр. 4 - право и обърнато бастунче

математика: Урок 3 - "Подреждане на обекти по зададени признаци" на стр.5 в сборника"Задачи по математика".Домашното от 19.09.2017 (вторник) за сряда

четене: Да се разказва приказката "Червената шапчица" от буквара на стр.6.
писане: От "Езикови задачи по бъллгарски език" на стр. 4 "В дъжда"- бастунчета и от тетрадката с образци (лилавата)  на стр.2- прави чертички в групички по три. Да се следи за еднаквото разстояние от едно пръстче между групичките с елементи, еднакъв наклон леко надясно, да не се излиза от редовете.
математика: Урок №2 от сборника "Задачи по математика" на стр 4. 


Домашното от 18.09.2017 г.(понеделник) за вторник

по четене: От буквара на стр. 4 и 5 изречения по картинките за първия учебен ден.

по писане: Да се довърши на стр.4 и 5 в Учебна тетрадка № 1 бордюра на тротоара, последните два реда на стр .5 ( тревата и емтиконка ,отговаряща на настроението, букетите, ако не са оцветени.)

по математика : От помагалото "Сборник задачии по математика за 1 клас" на Вл. Ангелова стр.3, урок 1 - целия.

по музика: Новата песен "Първокласник" ще откриете в раздела "Учебни предмети-музика".

***********************************************************************************************************************************


Домашното за 18.09 (понеделник)

Да се попълни книжката "Моята първа домашна работа" и да се донесе в училище надписана. Ще събера и запазя всичките домашни на децата.