Домашната работа

.

Домашното от 25.09.2018 г. вторник

четене -Четене на "Месечко ясен" и "Картина" от читанката.

български език - Езикови задачи стр. 6.

математика - Урок 5 от сборника.

музика - "Оркестър" наизуст текста.

Домашното от 21.09.2018 г. петък

ИУЧ БЕЛ -Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 4 и 5, поправка на диктовката

ИУЧ Математика -Помагало по ИУЧ Математика стр.64 и 65

Домашното от 20.09.2018 четвъртък

математика - Урок № 4 от помагалото

български език - Поправка на диктовката

музика - "Знамето ни е трицветно"

Домашното от 19.09.2018 сряда

Четене - "Отечество" Любен Каравелов (Ч, с. 5,)

Български -  От "Езикови задачи" стр. 5

математика - Задачи по математика урок 3

Домашната работа от 18.09 вторник

четене - Да се нучи наизуст "Де е България" от Иван Вазов (Ч, с. 4,), да се чете "Отечество" от Любен Каравелов (Ч, с. 5,)

български език - От "Езиковите задачи" стр.4

математика - От "Сборник задачи" урок 1 и 2

музика - "Втори клас" текста да се научи.

За утре за двата часа по БЕЛ (РР) ще ни е нужна УТ№ 2 и учебника по БЕЛ.