Домашната работа

.

Домашната работа от 17.05.2018 г . (четвъртък)

четене  Който се труди и имане намира стр. 15.

математика  Урок 126  от помагалото.

писане  Поправка на диктовката


Домашното от 16.05.2018 г. (сряда)

математика - Урок 125 в помагалото


Домашното от 15.05.2018 г. (вторник)

четене - "Три хубави думи" на стр. 24,25

писане  Езикови задачи стр.83, поправка на диктовка

математика Урок 124 в сборника


Домашното т 14.05.2017 г. (понеделник)

четене - "Три хубави думи" на стр. 24, 25 в читанката.

писане -  Езикови задачи стр. 77, 78

математика - Задачи по математика  урок 123


Домашна работа от 11.05.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 54 и 55.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ Математика стр.64 и 65


Домашната работа от 10.05.2018 г. (четвъртък)

четене Четене в читанката стр. 22 "Кирил и Методий" наизуст.

писане Езикови задачи стр. 99, 100, поправка на диктовка.

математика Задачи по математика урок 122


Домашното от 09.05.2018 г. (сряда)

четене Четене в читанката стр.20 "Цирк".

писане Езикови задачи стр.98, 99, поправка на диктовка.

математика Задачи по математика урок 121.

Домашната работа от 08.05.2018 г.

четене Четене в читанката на стр.19 "Трите пеперуди".

писане Езикови задачи стр. 96 и 97, поправка на диктовка.

математика Задачи по математика урок 120.Домашното от 04.05.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 52/53, поправка на диктовката.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ Математика стр. 62/63


Домашното от 03.05.2018 г четвъртък

четене Четене в читанката "Приключенията на Пипи" стр.28.

писане От листчето тук, поправка на диктовка.

математика Задачи по математика урок 119.


Домашното от 02.05.2018 г. (сряда)

четене Четене в читанката стр. 18 "Зайко музикант"

писане Езикови задачи стр. 82, поправка на диктовка.

математика Задачи по математика урок 118


Домашното от 30.04.2018 г. (понеделник)

четене Четене в читанката стр.16 "Що е то?".

писане Поправка на диктовката. Езикови задачи стр.75 и 87

математика Задачи по математика урок 117.


Домашната работа от 27.04.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ стр.50, 51.Поправка на диктовката.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ стр. 60, 61.


Домашната работа от 26.04.2018 г. (четвъртък)

писане - Oт документа тук.

математика - Задачи по математика урок 116.


Домашната работа от 25.04.2018 г. (сряда)

четене Четене в читанката на стр. 14 "Лисица и щъркел"

писане Поправка на диктовката и от листчето тук

математика Задачи по математика урок 115


Домашното от 23.04.2018 г. (вторник)

четене Четене в читанката стр.13 "Какво най-обича тигърчето"

писане Езикови задачи стр.86, от листа тук. Поправка на диктовката.

математика Задачи по математика урок 114.


Домашното от 23.04.2018 г. (понеделник)

четене Четене в читанката стр.12 "Росица и топката".

писане Поправка на диктовката и от листа тук.

математика Задачи по математика урок 113.


Домашното от 20.04.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ стр.48 и 49.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ стр. 58 и 59.


Домашната работа от 19.04.2018 г. (четвъртък)

четене Четене в читанка стр. 26 и 27

писане Поправка на диктовката.

математика Задачи по математика урок 112


Домашната работа от 18.04.2018 г. (сряда)

четене Четене в читанката на стр. 11 "На Гергьовден"

писане Езикови задачи стр. 79 Изречение. Текст. Заглавие. Поправка на диктовката.

математика Задачи по математика урок 111


Домашната работа от 17.04.2018 г. (вторник)

четене Четене в читанката стр.10 "Великден".

писане Езикови задачи стр.90 и 91, от листчето за с или със, в и във да се попълни. Поправка на диктовка от УТ.

математика Задачи по математика урок 110.


Домашната работа от 16.04.2018 г. (понеделник)

четене Четене в читанката стр.9 "Вятър на балкона"- наизуст, отговор на въпросите след текста.

писане Езикови задачи стр. 74, 88 и 89. Поправка на диктовката.

математика Задачи по математика урок 109.


За събота и неделя

Да се препише КРАСНОПИСНО текста "В гнездото" от читанката на стр. 7 на листа с рамката. Да се оцвети рамката подходящо. Да се донесе в понеделник за проверка.


Домашното от 13.04.2017 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ стр.46 и 47, поправка на диктовката.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ стр. 56 и 57.


Домашното от 12.04.2018 г. (четвъртък)

писане Езикови задачи стр.85 - думи за учтивост, поправка на диктовка.

математика Задачи по математика Урок 107 и 108 (108 ще вземем в петък).


Домашното от 11.04.2018 г. (сряда)

четене Четене в читанката на стр. 8 "Целувка за татко"

писане Езикови задачи стр. 80 устна и писмена реч, поправка на диктовка.

математика Задачи по математика урок 106За ваканцията

 Да се повтори по контур текста от листчето тук и после същия текст да се препише краснописно в тетрадка. Да се представи на 10.04. Всеки ден да се чете от книга по избор между 10 минути и половин час.

Домашното от 30.03.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 44,45.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ Математика стр.54, 55.


Домашното от 29.03.2018 г. (четвъртък)

писане - Поправка на диктовка oт 29.03, Тетрадка с образци стр. 20, 21, 22, 23.

математика - Задачи по математика урок 104.


Домашното от 28.03.2018 г. (сряда)

четене Четене в читанката на стр. 6 "Първокласник".

писане Тетрадка с образци стр. 16, 17, 18, 19,от листа за дж и дз, поправка на диктовката.

математика Задачи по математика урок 103.


Домашното от 27.03.2018 г. (вторник)

четене Четене в читанката стр.5 "Родна стряха".

писане Писане в тетрадка с образци 12, 13, 14, 15 стр., поправка на диктовката, листа с упражненията.

математика Задачи по математика урок 102.Домашното от 26.03.2018 г. (понеделник)

четене Четене в читанката на стр.4 "Аз съм българче" и наизуст.

писане Да се довърши оцветяването на картинката на диктовката. Тетрадка с образци стр.8, 9, 10, 11 думи и поправка на диктовката.

математика Задачи по математика урок 101.


За събота и неделя:

Да се напише листа с текст по пунктира, да се препишат краснописно диктовките от листчето.

Домашното от 23.03.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 42, 43

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ Математика стр.52, 53


Домашната работа от 22.03.2018 г. (четвъртък)

писане -Препис на текста от листчето.

математика Задачи по математика урок 100.

музика - "Боряно, Борянке" текста на песента.


Домашната работа от 21.03.2018 г. (сряда)

четене Четене от листчето на "Веселата книжка"- наизуст.

писане Писане на буквите от азбуката на стр. 5, 6 и 7 в тетрадка с образци.

Езикови задачи стр. 73 дз, поправка на диктовката от 21.03.

математика Задачи по математика урок 99Домашното от 20.03.2018 г. (вторник)

четене - Четене в буквара на стр.14 и 105 "Азбуката вече знам".

писане Препис на писмото на буквите от стр. 103 в буквара, Езикови задачи стр. 72 дж, листчетата с дж и поправка на диктовката от 20.03.

математика Задачи по математика урок 98.

музика "На мегданя" - наизуст текста.


Домашното от 19.03.2018 г. (понеделник)

четене - Буквара стр.102,103.

писане - Поправка на диктовката и от листа за ьо или йо.

математика - "Задачи по математика урок 97".


За събота и неделя- да се препише диктовката от листчето краснописно и да се повтори текста от листа за краснопис по пунктира. Да се донесат в понеделник.

Домашната работа от 16.03.(петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 40, 41.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ математика стр 50, 51.Домашната работа от 15.03.2018 г. (четвърък)

четене Четене в буквара на стр. 101 "Филм".

писане Препис на урока от буквара на стр 101 и по един ред с думите с ьо от буквара.

математика Задачи по математика урок 96 "Час".


Домашната работа от 14.03.2018 г. (сряда)

четене Четене в буквара стр. 100 "Рожденник" йо и ьо.

писане Езикови задачи стр. 70, препис на урока на стр. 100 в буквара, поправка на диктовката от 14.03.

математика Задачи по математика урок 95.


Домашната работа от 13.03.2018 г. (вторник)

четене Четене в буквара стр.99 "Професия шофьор".

писане Писане на буквосъчетанието ьо в тетрадка за домашна работа- 1 стр., Езикови задачи стр.71, поправка на диктовката от 13.03.

математика Задачи по математика урок 94.

музика "Лаленце се люлее" текста на песента.


Домашната работа от 12.-3.2018 г. (понеделник)

четене Четене в буквара на стр. 98 "Към звездите".

писане Писане на ь в тетрадка с образци стр.4, препис на урока на стр.98 в буквара, поправка на диктовката от 12.03.

математика Задачи по математика урок 93.


За събота и неделя

Краснописен препис на диктовка №48 с ю от листа и на приказката по пунктира.

Да се пише бавно, чисто и старателно, спазвайки точното изписване на елементите на всяка буква. Да се донесе в понеделник.

Домашната работа от 09.03.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 38,39, поправка на диктовката от 09.03.

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ Математика стр.48, 49


Домашната работа от 08.03.2018 г. (четвъртък)

писане - Препис на "Приказка за щастието" в буквара на стр.97, поправка на диктовката от 08.03.

математика Задачи по математика - урок 92.


Домашната работа от 07.02. (сряда)

четене Четене в буквара. 96 и 97 "Приказка за щастието".

писане Писане на главна ръкописна буква Ю в тетрадка с образци №4 стр.3, "Езикови задачи" стр.69, поправка на диктoвката.

математика Задачи по математика - урок 91.


Домашната работа от 06.03.2018 г. (вторник)

четене Четене в буквара стр.94 и 95 "Юлка и люлката" и "Любимата кукла" буква ю.

писане Писане на главна ръкописна буква Щ в тетрадка с образци стр.23, "Езикови задачи" стр.67. Писане на малка ръкописна буква ю в тетрадка с образци№4 стр.2, "Езикови задачи" стр.68.

математика Задачи по математика - уроци 89 и 90.


Домашното от 02.03.2018 г. (петък)

ИУЧ БЕЛ Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 36, 37

ИУЧ Математика Помагало по ИУЧ Математика стр.46, 47

музика "Пролет" - текста на песента.


Домашното от 01.03.2018 г. (четвъртък)

четене Четене в буквара на стр. 93 "Щурец и мравка".

писане Препис на текста от буквара на стр.93.

математика Задачи по математика - урок 88.