Домашната работа

.

Домашното от 16.11.2018 г. петък

ИУЧ БЕЛ - Помагало стр. 20,21

ИУЧ Математика - Помагало стр. 20, 21

Домашното от 15.11.2018 г четвъртък

четене - Четене в читанката стр. 30 "Овчарчето и вълкът"

български - Диктовка и упражнения по темата в занималнята

математика - Задачи по математика урок 36

музика - "Синигер се женеше"

Домашната работа от 14.11.2018 г. сряда

български - Езикови задачи стр. 21.

математика - Задачи по математика урок 35.

Домашното от 13.11.2018 г. вторник

четене - Четене в читанката стр. 28, 29 "Мишата дъщеря" 2. час.

бълг. език - Езикови задачи стр. 20.

математика - Задачи по математика урок 34.

музика - Синигер се женеше"- текста наизуст.

Домашното от 12.11.2018 г понеделник

четене - Четене в читанката стр.28, 29 "Мишата дъщеря" 1.час.

бълг. език - Езикови задачи стр. 19, поправка на диктовката.

математика - Задачи по математика - урок 33.

Домашната работа от 09.11.2018 г. петък

ИУЧ БЕЛ - Помагало по ИУЧ БЕЛ стр.16, 17, 18, 19 - каквото е останало недовършено

ИУЧ Математика - Помагало по ИУЧ Математика стр.16, 17, 18, 19-  каквото е останало недовършено

английски език - По два реда с думите: ice cream, iguana, guitar, ghost, gorilla, igloo, jeans, jam и с буквите : Ii, Gg, Jj

Домашното от 08.11.2018 г. четвъртък

четене - Четене в читанката стр. 26 "Що е то?"

български - Диктовка и упражнения по темата в занималнята

математика - Задачи по математика - урок 32

Домашното от 07.11.2018 г. сряда

четене - Четене в читанката стр. 103 "Приказки на народите"

български  - Езикови задачи стр. 19

математика - Задачи по математика - урок 31

Домашното от 06.11.2018 г вторник

четене - Четене в читанката стр. 25 "Шегите на Настрадин Ходжа"

бълг. език - Езикови задачи стр.18

математика - Задачи по математика - урок 30

Домашното от 05.11.2018 г понеделник

четене - Четене в читанката стр. 24 "Гостенчето на Хитър Петър".

бълг. език - Диктовка и упражнения по темата в занималнята.

математика - Задачи по математика - урок 29.

английски език - По два реда с думите: snake, sandwich, egg, eight,по  един ред с буквите:S,s,Ss,E, e, Ee.

За домашно  у дома  с помощта на родител през ваканцията ТУК. Да се донесе в понеделник 05.11.

Домашното от 31.10.2018 г. сряда

български - Езикови задачи стр. 17

математика - Задачи по математика Урок 27 и 28

околен свят - УТ стр. 12/ упр. 2 за попълване с родител у дома

Домашното от 30.10.2018 г. вторник

четене - Четене в читанката стр. 22 "Да не вярваш".

български - Езикови задачи стр. 16.

математика - Задачи по математика Урок 26.

музика - "Тревопасен змей" -  наизуст.

Домашното от 29.10.2018 понеделник

четене - Четене в читанката стр. 23 "Златната ябълка"

бълг. език -  Вълшебното ключе стр.16 и 17 ТУК

математика - Задачи по математика Урок 25

англ. език - По един ред с буквите : Y, y, Yy,U, u, Uu,C,c,Cc. По 2 реда с думите: car, mouse, umbrella, cat, computer.

Домашното от 26.10.2018 г. петък

ИУЧ БЕЛ - Помагало стр. 12, 13,14,15 (каквото е останало за довършване от двата урока)

ИУЧ Математика - Мат и Ема стр. 12, 13,14,15 (каквото е останало за довършване от двата урока)

англ. език - По два реда с думите: lemon, lamp, window, whale, watch и с буквите: l, w (малка и главна)

Домашното от 25.10.2018 г. четвъртък

четене - Четене в читанката на стр.20, 21 "Дар от сърце"

бълг. език - От листчето ТУК.

математика - Задачи по математика - урок 24

музика - "Звездица" наизуст

Домашното от 24.10.2018 г. сряда

четене - Четене в читанката стр. 102 "Мъдростта на приказките"

български - Езикови задачи стр.15

математика - Задачи по математика - урок 23

Домашното от 23.10.2018 г. вторник

четене - Четене в читанката стр.19 "Бърканица в приказките".

бълг. език - Езикови задачи стр.14.

математика - Задачи по математика - урок 22.     

Домашното от 22.10.2018 г. понеделник

четене - Четене в читанката стр. 18 "Златната рибка" (2.час)

бълг. език - От листчето тук  и тук

математика  - Задачи по математика - урок 21

Домашното от 18.10.2017 г. четвъртък

четене -Четене "Баба" читанка стр. 17.

математика - Задачи по математика урок 20.

музика - "Бал на мишките" стр.13 - текста наизуст.

Домашното от 17.10.2018 г СРЯДА

математика - Задачи по математика - урок 19 (Съдружително свойсвто и скоби)

български език - От Вълшебното ключе стр 12- 13, мандал ТУК ин ТУК

околен свят - В УТ стр.9 да се проучи историята на родното селище и да се попълни таблицата.

Домашното от 16.10.2018 г. вторник

четене - Четене "Най обичам у дома" читанка стр.16

бълг. език- Езикови задачи стр.13

математика - Задачи по математика урок 18

Домашната работа от 15.10.2018 г. понеделник

четене - Четене "Листата" читанка стр.15

бълг. език-  Езикови задачи стр.12

математика - Задачи по математика урок 17

английски език - По един ред с буквите: M, m ,Mm, T, t, Tt, R, r, Rr, P, p, Pp. По 3 реда с думите: mouse ,mango, monkey, tablet, tree, tornado, planet, pizza, penguin.

Домашна работа от 12.10.2018 г петък

ИУЧ БЕЛ - Български народни приказки , помагало по ИУЧ стр.10,11

ИУЧ Математика -Помагало по ИУЧ стр.10,11

английски език -  По три реда с  буквите X, H, B, D и думите: ball, dog, banana, house, hat, hot, box по 2 реда.

Домашното от 10.10.2018 г. сряда

четене - Четене на стр.101 в читанката "Малки артисти"- "Щърк  и заек"

български език  - От Вълшебното ключе стр.10,11 тук

математика - Задачи по математика - урок 15

Домашното от 09.10.2018 г. вторник

четене - Четене на "Най-хубавото" стр.13 в читанка.

български - Езикови задачи стр.11.

математика- Задачи по математика - урок 14.

Домашната работа от 08.05.2018 г понеделник

четене - Наизуст "Книжка пъструшка" от читанката стр.12.

бълг. език - Езикови задачи стр.10., поправка на диктовка

математика - Задачи по математика - урок 13.

Домашната работа о5 04.10.2018 г петък

ИУЧ БЕЛ - Помагало по ИУЧ БЕЛ стр.8, 9

ИУЧ Математика - Помагало по ИУЧ Математика стр.8,9

Домашната работа от 04.10.2018 г четвъртък

четене -  " Читанката на Славето" стр.10,11 в читанката 

математика - Урок 12 в помагалото. Метър

музика - "Песен за дъждовните капки"

Домашното от 03.10.2018 г. сряда

български език Оттук  Звуковете и буквите в бътлгарския език

математика Дециметър. Урок 11 в помагалото

околен свят Взаимното уважение в къщи и в клас


Домашното от 02.10.2018 г. вторник

четене - Четене " Читанката на Славето" стр.10,11 в читанката ( 1 час ).

български - Езикови задачи стр.9, поправка на диктовката.

математика - Урок 10 в помагалото.

музика - "Миши късмет" текста наизуст за четвъртък.

Домашното от 01.10.2018 г. понеделник

четене - Четене на "Когато" от Г. Мишев, стр. 8,9 читанка.

писане - ''Езикови задачи'' стр.8.

математика - Урок 9 в помагалото.

Домашното от 28.09.2018 г. петък

ИУЧ БЕЛ - Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 7.

ИУЧ Математика - Помагало по ИУЧ Математика стр.7.

ФУЧ "Светът и природата" - Изработване на родословно дърво върху лист.

Домашното от 27.09.2018 г. четвъртък

четене - Четене на "Когато" от читанката.

математика - Урок 7 и 8 от сборника.

Домашното от 26.09.2018 г. сряда

четене - четене на "Книжко мила", стр. 100 от читанката.

български - Езикови задачи стр. 7.

математика - Урок 6 от сборника.

Домашното от 25.09.2018 г. вторник

четене -Четене на "Месечко ясен" и "Картина" от читанката.

български език - Езикови задачи стр. 6.

математика - Урок 5 от сборника.

музика - "Оркестър" наизуст текста.

Домашното от 21.09.2018 г. петък

ИУЧ БЕЛ -Помагало по ИУЧ БЕЛ стр. 4 и 5, поправка на диктовката

ИУЧ Математика -Помагало по ИУЧ Математика стр.64 и 65

Домашното от 20.09.2018 четвъртък

математика - Урок № 4 от помагалото

български език - Поправка на диктовката

музика - "Знамето ни е трицветно"

Домашното от 19.09.2018 сряда

Четене - "Отечество" Любен Каравелов (Ч, с. 5,)

Български -  От "Езикови задачи" стр. 5

математика - Задачи по математика урок 3

Домашната работа от 18.09 вторник

четене - Да се нучи наизуст "Де е България" от Иван Вазов (Ч, с. 4,), да се чете "Отечество" от Любен Каравелов (Ч, с. 5,)

български език - От "Езиковите задачи" стр.4

математика - От "Сборник задачи" урок 1 и 2

музика - "Втори клас" текста да се научи.

За утре за двата часа по БЕЛ (РР) ще ни е нужна УТ№ 2 и учебника по БЕЛ.